به گزارش مشرق،سردار موسی کمالی با تبریک کسب مدال طلای بازی های آسیایی توسط دوچرخه سوار کشورمان اظهار داشت: با توجه به کسب مدال طلا آقای محمد دانشور در رشته دوچرخه سواری این بازی ها، براساس قانون سرباز قهرمان این ورزشکار از خدمت سربازی معاف می شود.

وی ادامه داد: با توجه به این قانون، کسانی که در بازی های آسیایی در هریک از رشته های ورزشی مقام نخست را کسب کنند مشمول این قانون می شوند. این قانون برای دو نفر برتر در هر رشته در مسابقات جهانی و همچنین سه نفر اول مسابقات المپیک اجرا می شود.