به گزارش مشرق،شادی هنگام پخش سرود و اهتزاز پرچم کشورمان اشک شوق ریخت و خوشحالی اش را از کسب مدال به این شکل نشان داد. وی همچنین پس از پایان سرود ایران و کسب مدال طلایش پرچم ۳ رنگ کشورمان را بوسید و روی پرچم سجده شکر به جا آورد.

برنامه کامل مسابقات نمایندگان ایران در اینچئون + اسامی مدال آوران