به گزارش مشرق،مسابقات تیر و کمان هفدهمین دوره بازی های آسیایی در حالی برگزار می شود که تیم ملی عراق را اعضای یک خانواده تشکیل می دهند.

پسر رئیس فدراسیون عراق عضو تیم ملی است، همسر او مربیگری پسرش را بر عهده دارد و داماد این خانواده هم یکی دیگر از ملی پوشان این کشور به حساب می آید که تیم ملی تیر و کمان عراق را تشکیل می دهند.

این اتفاق در حالی افتاده است که ۲ نفر از دختران رییس فدراسیون هم برای عراقی ها تیر پرتاب می کنند.