به گزارش مشرق،کیانوش رستمی وزنه بردار دسته ۸۵ کیلوگرم کشورمان در حرکت اول خود وزنه ۲۰۸ کیلوگرم را مهار کرد و برای حرکت دوم خود نیز وزنه ۲۱۲ کیلوگرمی را انتخاب کرد و موفق به مهار این وزنه نشد و رقیب چینی رستمی با مهار وزنه ۲۱۸ کیلوگرم همه را حیرت زده کرد و طلا را از چنگ رستمی درآورد.