به گزارش مشرق،کنگره روئینگ آسیا همزمان با برگزاری بازی های آسیایی اینچئون در چونگجو دهکده روئینگ این بازی ها برگزار شد. در این کنگره اصلاح اساسنامه کنفدراسیون روئینگ آسیا و انتخابات رئیس و نائب رئیس این کنفدراسیون در دستور کار قرار داشت.

بر این اساس پس از تصویب تغییرات مربوط به اساسنامه کنفدراسیون روئینگ آسیا، انتخابات برگزار شد و وحید مرادی دبیرکل فدراسیون قایقرانی ایران به عنوان نائب رئیس کنفدراسیون روئینگ آسیا انتخاب شد.

در این انتخابات شی وانگ از چین به عنوان رئیس کنفدراسیون روئینگ آسیا، نیکولاس ای از سنگاپور و چانگ هانگ از چین تایپه به عنوان دیگر نواب رئیس انتخاب شدند.

مرادی در این انتخابات با ۲۰ رای از جمع ۲۵ رای اخذ شده به عنوان نائب رئیس کنفدراسیون روئینگ آسیا انتخاب شد.