به گزارش مشرق، حمیدرضا سیاسی و بهروز منتقمی امروز در مورد وضعیت حسین ماهینی با مهدی تاج رئیس سازمان لیگ دیدار می کنند

محمود خوردبین سرپرست تیم پرسپولیس درباره آخرین وضعیت حسین ماهینی گفت: فعلا که کارت پایان خدمت این بازیکن را ابطال کرده اند و ما باید بازیکنی را جایگزین او کنیم. با این حال امروز منتقمی و سیاسی با تاج دیدار می کنند تا وضعیت به طور کامل روشن شود.