به گزارش مشرق، این بار هم برای شما عکسی داریم از مجموعه بعضی چیزها هیچوقت عوض نمی شوند؛ این بار سراغ نانی رفتیم. مردی که در روزهای اول حضور در یونایتد بعد از هر گل پشتک می زد و حالا بعد از بازگشت به اسپورتینگ هم بعد از هر گل دوباره پشتک می زند.