به گزارش مشرق، مصاف ذوب آهن و استقلال درحالی برگزار می شود که نکات آماری جالبی در این دیدار وجود دارد. از جمله این نکات ناکامی قلعه نویی در این مصاف در اصفهان است. سرمربی استقلال هیچ گاه نتوانسته ذوب آهن را در اصفهان شکست دهد.

دیگر نکته جالب این مصاف شکست ناپذیری یحیی گل محمدی برابر قلعه نویی است. سرمربی ذوب آهن تاکنون ۴ بار برابر تیم های قلعه نویی قرار گرفته که دو بار پیروز بوده و دوبار نیز طرفین به تساوی رضایت داده اند.

البته این تمام ماجرا نیست. یحیی گل محمدی تاکنون سه بار با استقلال روبه رو شده که یک برد و دو تساوی کارنامه او در این مصاف است.

نکته نهایی آماری این دیدار برابری در نتایج است. استقلال و ذوب آهن ۱۸ بار در اصفهان به مصاف یکدیگر رفته اند که ۶ برد برای ذوب آهن، ۶ برد برای استقلال و ۶ تساوی ماحصل این رویارویی ها بوده است.