به گزارش مشرق،مسابقات وزنه برداری دسته ۶۹ کیلوگرم بازی های آسیایی ۲۰۱۴ اینچئون امروز(دوشنبه) آغاز شد و پس از انجام حرکات یک ضرب نوبت به حرکات دو ضرب رسید تا وزنه برداران این دسته از جمله جابر بهروزی نماینده کشورمان به روی تخته بروند.

وزنه بردار دسته ۶۹ کیلوگرم کشورمان که در حرکت یک ضرب فقط موفق شد وزنه ۱۴۴ کیلوگرمی را بالای سر ببرد و موفق به مهار وزنه ۱۴۹ کیلوگرمی نشد، در حرکت دوضرب ابتدا وزنه ۱۷۶ کیلوگرمی را انتخاب کرد و نتوانست این وزنه را بالای سر ببرد و برای بار دوم وزنه ۱۸۱ را انتخاب کرد. بهروزی در بار دوم هم موفق به مهار وزنه انتخابی اش نشد.

بهروزی در بار سوم نیز موفق به مهار وزنه ۱۸۱ کیلوگرم در حرکت دو ضرب نشد تا با این شرایط به کار خود در بازی های آسیایی پایان بدهد.