به گزارش مشرق، حمید درخشان طی روزهای گذشته گزارشی از مشکلات پرسپولیس آماده کرده و قصد دارد این گزارش را به هیات مدیره و سرپرست باشگاه ارائه کند. درخشان مشکلات فنی پرسپولیس را در سه دسته تقسیم بندی کرده است.

دسته اول مشکل روحی و روانی این تیم بود که درخشان سعی دارد با صحبت کردن با بازیکنان و البته تمدید پیروزی هایش این مشکل را مرتفع کند.

دسته دوم مشکلات مسئله بدنسازی و بدنهای ضعیف بازیکنان است که درخشان با تمرکز دستیارانش در این رابطه سعی دارد در کمترین زمان ممکن این مسئله را هم از جلوی پا بردارد.

دسته سوم مشکلات بازیکنان کمبود مهره در برخی پست هاست که درخشان گزارشی در این ارتباط به هیات مدیره می دهد تا با نزدیک شدن به نیم فصل بازیکنان مورد نظر خود را برای خرید به هیات مدیره بدهد.

باید دید درخشان درست تشخیص داده و می تواند مشکلات این تیم را برطرف کند و پرسپولیس را به کورس برگرداند یا اینکه تلاشهایش برای بهبود شرایط کمتر تا نیم فصل و جذب بازیکنان جدید در کنار بازیکنان کنونی بی تاثیر خواهد بود؟