به گزارش مشرق، علیرضا اژدری زاده درباره خبر بازداشت دو بازیکن تیم فولاد نوین اهواز به همراه چند بازیکن اهوازی دیگر به خاطر کارت های پایان خدمت، اظهار کرد: برای هیچ کدام از بازیکنان تیم فولاد نوین این اتفاق رخ نداده است. من کاملا این خبر را تکذیب می کنم. بازیکنان ما حتی برای ادای توضیحات هم دعوت نشدند چه برسد به اینکه بخواهند بازداشت شوند.

وی افزود: ما قبل از اینکه با بازیکنان قرارداد ببندیم، از وضعیت آنها استعلام گرفتیم و هیچ کدام مشکلی در این زمینه نداشتند.

مدیرعامل باشگاه فولاد نوین همچنین درباره اسامی دیگر، گفت: نام میثم کریمی هم به عنوان بازیکن فولاد در این فهرست آمده بود که باید بگویم کریمی سه سال است در تیم فولاد حضور ندارد.