به گزارش مشرق،حمیده برخور در فرم تای چی جین با امتیاز ۸.۳۳ به کار خود پایان داد و عصر امروز در فرم تای چی چوان رقابت خود را ادامه می دهد.

جمع نمرات برخور در دو فرم جایگاه نهایی او را مشخص می کند.