به گزارش مشرق،محمدجمالی در وزن ۹۰ - کیلوگرم توانست در اولین مبارزه اش " اودی طیب " از فلسطین را با ضربه فنی از پیش رو بردارد. او در دومین مبارزه باید با " یوشیدا " نماینده سرشناس ژاپن روبرو شود.