به گزارش مشرق،کیومرثهاشمی درباره مدال آوری بانوان تیراندازی در بازی های آسیایی، گفت: بانوان تیراندازی امروز کار بزرگی کردند و می توان گفت شاهکار کردند.

وی ادامه داد: موفقیت آنها قابل پیش بینی بود. از امروز روند مدال گرفتن ما آغاز می شود.