به گزارش مشرق،عضو هیأت مدیره پرسپولیس امروز به منظور پیگیری پرونده مهرداد پولادی در فدراسیون فوتبال حضور پیدا کرد و ایرادهای مورد نظر باشگاه در مورد بعضی مستندات این پرونده، ارائه شد تا مورد بررسی قرار بگیرد.

مهدی خواجوند امروز با حضور در فدراسیون فوتبال، پیگیر پرونده مهرداد پولادی شد که هفته گذشته کمیته انضباطی در ارتباط با آن حکم صادر کرد.

سخنگوی باشگاه پرسپولیس در این ارتباط گفت: در مورد آقای پولادی موضع باشگاه تعریف شده است که به سازمان لیگ هم اعلام شده بود. باشگاه پرسپولیس و آقای پولادی قرارداد تعریف شده ای دارند. به موجب قوانین حاکم بر زمان قرارداد، صرفا قراردادی که در فدراسیون ثبت شده باشد اعتبار دارد و تنها همین قرارداد در باشگاه موجود بود ولی ظاهرا در جلسه رسیدگی، قراردادی که فاقد سابقه ثبت حتی در خود باشگاه است، ارائه می شود و متعاقب آن کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال نسبت به صدور رأی اقدام کرد و باشگاه نیز در شکل قانونی در تدارک دفاع از حقوق خود است و این موضوع پیگیری خواهد شد.

منبع: برنا