به گزارش مشرق،روز دوم هفدهمین دوره بازی های آسیایی اینچئون هم به پایان رسید و در این روز هیچ مدالی سهم کاروان ایران نبود.