به گزارش مشرق،تیم ایران شامل علی خادمی، حمید بیک خور میزی، بهنام آریان و محمد رجبلو در این ماده با ثبت زمان ۴ دقیقه و ۲۶ ثانیه و ۲۸۲ هزارم ثانیه نتیجه را به ازبکستان واگذار کرد.

تیم ازبکستان با زمان ۴ دقیقه و ۲۰ ثانیه و ۷۵۹ هزار ثانیه به دور بعد صعود کرد.

تیم ایران به این ترتیب در شانس مجدد قرار می گیرد.