به گزارش مشرق،هفدهمین دوره بازی های آسیای ۲۸ شهریور ما در اینچئون کره جنوبی برگزار شد.