به گزارش مشرق،مجید عسکری، امروز در حالی در دسته ۵۶ کیلوگرم به کار خود در رقابت های وزنه برداری پایان داد که در حرکات دوضرب و زمانی که او وزنه اول را انداخت، حسین رضازاده، قهرمان سابق فوق سنگین جهان و رئیس فدراسیون کشورمان در کنار تخته برای حرکات دوم و سوم او را هدایت کرد.

رضازاده که تقریبا از عملکرد عسکری نا امید شده بود در بار سوم با فریادی بسیار بلند از عسکری خواست تا پس از مهار وزنه روی پاهایش بایستد تا حداقل از دور رقابت ها اوت نکند.

جالب اینکه زمانی که عسکری از تخته پایین آمدف رضازاده به نشانه ناراحتی رویش را از وی برگرداند تا اینگونه ناراحتی و اعتراض خود را به عملکرد وزنه بردار سبک وزن کشورمان نشان دهد.از نکات جالب اینکه وقتی وزنه بردار اهل کره شمالی به روی سن رفت تماشاگران اهل کره جنوبی به شدت وی را تشویق کردند.