به گزارش مشرق، کمیته مسابقات سازمان لیگ اعلام کرد در صورت رفع نکردن مشکلات حقوق و مالی باشگاه ها در کمیته های مربوطه و عدم ارائه فیش های بانکی به واحد نقل و انتقالات مبنی بر پرداخت کامل حق عضویت باشگاه و بازیکنان به حساب شماره ۰۱۰۶۰۶۸۰۸۰۰۰۰ بانک ملی شعبه شیخ بهایی تهران تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۸ مهرماه ۹۳ این دسته از تیم ها از جدول مسابقات حذف و سازمان لیگ در خصوص آنها تصمیم خواهد گرفت.

برنامه ۵ هفته اول به شرح زیر است:

هفته اول شنبه ۱۲ مهرماه

شهرداری بندر عباس - سیاه جامگان مشهد ساعت ۱۵ ورزشگاه تختی

نفت پارس گچساران - مس کرمان ساعت ۱۵.۱۵ تختی یاسوج

نیروی زمینی تهران - فولاد زمین اهواز ساعت ۱۵.۱۵ شهدای نزاجای تهران

گیتی پسند اصفهان - ایران جوان بوشهر ساعت ۱۵.۱۵ آرارات اصفهان

یزدلوله - شهرداری اردبیل ساعت ۱۵.۱۵ شهید نصیری یزد

مس رفسنجان - فولاد یزد ساعت ۱۵.۱۵ تختی رفسنجان

آلومینیوم هرمزگان - فجر سپاسی شیراز ۱۵.۳۰ خلیج فارس بندر عباس

راهیان کرمانشاه - پارسه تهران ساعت ۱۵.۳۰ کارگران کرمانشاه

شهرداری تبریز - داماش گیلان ساعت ۱۵.۳۰ اختصاصی شهرداری تبریز

پاس همدان - گل گهر سیرجان ساعت ۱۵.۳۰ ورزشگاه قدس همدان

استقلال اهواز - نساجی مازندران ساعت ۱۵.۴۵ تختی اهواز

صنعت نفت آبادان - صنایع اتباع گلستان ساعت ۱۵.۴۵ تختی آبادان

هفته دوم جمعه ۱۸ مهرماه

سیاه جامگان مشهد - صنعت نفت آبادان ۱۴.۴۵ تختی مشهد

فولاد یزد - راهیان کرمانشاه ساعت ۱۵ شهید نصیری یزد

گل گهر سیرجان - مس رفسنجان ساعت ۱۵ اختصاصی گل گهر سیرجان

نفت گاز گچساران - آلومینیوم هرمزگان ساعت ۱۵.۱۵ تختی یاسوج

نساجی مازندران - فجر سپاسی شیراز ساعت ۱۵.۱۵ شهید وطنی قائمشهر

مس کرمان - نیروی زمینی ساعت ۱۵.۱۵ ورزشگاه شهید باهنر کرمان

شهرداری اردبیل - گیتی پسند اصفهان ساعت ۱۵.۱۵ ورزشگاه تختی اردبیل

پارسه تهران - صنایع اتکای گلستان ساعت ۱۵.۱۵ صنایع دفاع تهران

داماش گیلان - پاس همدان ساعت ۱۵.۱۵ شهید عضدی رشت

ایرانجوان بوشهر - استقلال اهواز ساعت ۱۵.۳۰ شهید بهشتی بوشهر

فولادنوین اهواز - یزدلوله ساعت ۱۵.۳۰ اختصاصی فولاد اهواز

شهرداری بندرعباس - شهرداری تبریز ساعت ۱۵.۳۰ خلیج فارس بندر عباس

هفته سوم دوشنبه ۲۸ مهر

صنایع اتکای گلستان - فولاد یزد ساعت ۱۴.۳۰ شهدای گرگان

نیروی زمینی تهران - نفت و گاز گچساران ساعت ۱۴.۴۵ شهدای نزاجای تهران

یزد لوله - مس کرمان ساعت ۱۴.۴۵ شهید نصیری یزد

مس رفسنجان - داماش گیلان ساعت ۱۴.۴۵ تختی رفسنجان

فجر سپاسی شیراز - ایران زمین بوشهر ساعت ۱۵ ورزشگاه حافظیه شیراز

گیتی پسند اصفهان - فولاد نوین اهواز ساعت ۱۵ ورزشگاه آرارات اصفهان

شهرداری تبریز - سیاه جامگان مشهد ساعت ۱۵ ورزشگاه اختصاصی شهرداری تبریز

پاس همدان - شهرداری بندر عباس ساعت ۱۵ قدس همدان

راهیان کرمانشاه - گل گهر سیرجان ساعت ۱۵ کارگران کرمانشاه

آلومینیوم هرمزگان - نساجی مازندران ساعت ۱۵.۱۵ خلیج فارس بندرعباس

استقلال اهواز - شهرداری اردبیل ساعت ۱۵.۳۰ ورزشگاه تختی اهواز

صنعت نفت آبادان - پارسه تهران ورزشگاه تختی آبادان

هفته چهارم چهارشنبه ۷ آبان


فولاد یزد - پارسه تهران ساعت ۱۴.۱۵ شهید نصیری یزد

سیاه جامگان مشهد - پاس همدان ساعت ۱۴.۱۵ تختی مشهد

گل گهر سیرجان - صنایع اتکای گلستان ساعت ۱۴.۱۵ اختصاصی گل گهر سیرجان

نیروی زمینی تهران - آلومینیوم هرمزگان ساعت ۱۴.۳۰ شهدای نزاجای تهران

نفت و گاز گچساران - یزد لوله ساعت ۱۴.۳۰ ورزشگاه تختی یاسوج

شهرداری اردبیل - فجر سپاسی ساعت ۱۴.۳۰ ورزشگاه تختی اردبیل

شهرداری تبریز - نفت آبادان ساعت ۱۴.۳۰ اختصاصی شهرداری تبریز

داماش گیلان - راهیان کرمانشاه ساعت ۱۴.۳۰ شهید عضدی رشت

شهرداری بندر عباس - مس رفسنجان ساعت ۱۴.۴۵ خلیج فارس بندر عباس

ایرانجوان بوشهر - نساجی مازندران ساعت ۱۵ شهید بهشتی بوشهر

مس کرمان - گیتی پسند اصفهان ساعت ۱۵ شهید باهنر کرمان

فولاد نوین اهواز - استقلال اهواز ساعت ۱۵ اختصاصی فولاد

هفته پنجم شنبه ۱۷ آبان

صنایع اتکای گلستان - داماش گیلان ساعت ۱۴.۱۵ شهدای گمنام

یزد لوله - نیروی زمینی ساعت ۱۴.۳۰ شهید نصیری یزد

نساجی مازندران - شهرداری اردبیل ساعت ۱۴.۳۰ شهید وطنی قائمشهر

گیتی پسند اصفهان - نفت و گاز گچساران ساعت ۱۴.۳۰ آرارات اصفهان

فجر سپاسی شیراز - فولاد نوین اهواز ساعت ۱۴.۳۰ حافظیه شیراز

پارسه تهران - گل گهر سیرجان ساعت ۱۴.۳۰ صنایع دفاع تهران

مس رفسنجان - سیاه جامگان مشهد ساعت ۱۴.۳۰ تختی رفسنجان

آلومینیوم هرمزگان - ایرانجوان بوشهر ساعت ۱۴.۴۵ خلیج فارس بندر عباس

پاس همدان - شهرداری تبریز ساعت ۱۴.۴۵ قدس همدان

راهیان کرمانشاه - شهرداری بندر عباس ساعت ۱۴.۴۵ کارگران کرمانشاه

استقلال اهواز - مس کرمان ساعت ۱۵ تختی اهواز

صنعت نفت آبادان - فولاد یزد ساعت ۱۵ تختی آبادان