به گزارش مشرق، اسپانسر فعلی رئال مادرید «Fly Emirates» در نظر دارد با باشگاه بر سر قرارداد حق نامگذاری سانتیاگوبرنابئو به توافق برسد؛ هرچند جزئیات و مدت این قرارداد هنوز اعلام نشده است.

به نظر می رسد این سه نام برای ورزشگاه سانتیاگو برنابئو در نظر گرفته شده باشد: فلای امیریتس سانتیاگو برنابئو، فلای امیریتس برنابئو، یا برنابئو فلای امیریتس. اعضای باشگاه باید تغییر اسم ورزشگاه را تأیید کنند.

مادرید پیشنهادات برای حق نامگذاری سانتیاگو برنابئو را به منظور دریافت پول برای تأمین بودجه بازسازی زمین ورزشگاه را خواهد پذیرفت.

به گفته فلورنتینو پرس بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون یورو برای این کار هزینه خواهد شد. حق نامگذاری فقط بخشی از بودجه بازسازی ورزشگاه را تأمین خواهد کرد و بقیه هزینه به بدهی ۶۰۲ میلیون یورویی باشگاه اضافه خواهد شد.

در حقیقت سطح بدهی باشگاه به اندازه ای بالا است که آنها نمی توانند از بانک ها وام بگیرد.