به گزارش مشرق،با آغاز رقابت های وزنه برداری، امروز مجید عسکری به عنوان اولین وزنه بردار کشورمان در دسته ۵۶ کیلوی رقابت ها به مصاف حریفان خود رفت.

عسگری در حرکات یکضرب کار خود را با مهار وزنه ۱۱۸ کیلویی آغاز کرد. وزنه بردار ۵۶ کیلویی کشورمان سپس در دومین حرکت از پس وزنه ۱۲۳ کیلویی برنیامد. وی برای سومین حرکت خود در یکضرب وزنه ۱۲۴ کیلویی را انتخاب کرد که این بار با موفقیت آن را مهار کرد تا با ۱۲۴ کیلو به کار خود در حرکات یکضرب پایان دهد.

عسکری همچنین با ثبت این وزنه رکورد یکضرب ایران که با ۱۲۳ کیلوگرم در اختیار خودش بود، را یک کیلوگرم ارتقا داد.

در حرکات یکضرب این دسته ۸ وزنه بردار به مصاف هم رفتند که با کنار رفتن وزنه بردار فیلیپینی و اوت شدن وی برای ادامه رقابت های دوضرب، ۷ وزنه بردار در حرکات دوضرب به رقابت خواهند پرداخت.

در این دسته توان تاچ کیم از ویتنام با ۱۳۴ کیلوگرم رکورد بازی های آسیایی را شکست.

وزنه برداران ویتنام، چین، کره شمالی به ترتیب اول تا سوم حرکات یک ضربه این دسته شدند.

وی در حرکات دوضرب ابتدا از پس وزنه ۱۴۴ کیلویی و سپس در بار دوم از پس وزنه ۱۴۶ کیلویی برنیامد اما در بار سوم او این وزنه را مهار کرد و به کار در این دسته پایان داد.