به گزارش مشرق،در ادامه رقابتهای شمشیر بازی روز نخست بازیهای آسیایی اینچئون محمد رضایی دومین نماینده ایران در اسلحه اپه هم از گردونه رقابت ها حذف شد.

دارنده مدال برنز بازی های آسیایی دوحه به رغم ارائه نمایشی در خور توجه با شکست ۱۵ بر ۱۱ از حریف ژاپنی از صعود به جمع ۸ نفر برتر بازماند.

منبع: کمیته ملی المپیک