به گزارش مشرق،احسان پیغمبری بعد از ششم شدن در مسابقات تالوی مردان بازی های آسیایی گفت: برای رسیدن به مدال خیلی تلاش کرده بودم و حرکت سخت فرم را نیز به خوبی اجرا کردم. اما در بازگشت بدن به حالت اولیه غفلت داشته و مدال را از دست دادم.

وی ادامه داد: بهانه نمی آورم، اما سطح مسابقات نسبت به دوره قبل پیشرفت زیادی داشت.