به گزارش مشرق، یکی از بزرگترین مشکلاتی که حضور سیاسیون یا ثروتمندان در فوتبال به همراه دارد، تشنگی شهرت است و عشق عکس و فیلم و مصاحبه بودن کسانی که تا چند روز پیش دوست داشتند با مربیان یا بازیکنان فلان تیم عکس بگیرند اما امروز برای آنها تصمیم می گیرند.

نمونه این ماجرا در پرسپولیس رخ می دهد جایی که برکناری دایی و سرشاخ شدن با آقای گل جهان می تواند هرکسی را روی آنتن جذاب خبری ببرد و شیرینی مهم بودن و توجه، کار را به جایی می رساند که شخص مورد نظر همان راه را ادامه می دهد. غافل از اینکه این کار با روح فوتبال منافات دارد و نمی تواند راهگشا باشد(حتی اگر چنین هم شود هدف روی آنتن خبری رفتن بوده نه بهبود شرایط) در واقع تولید دعوا دلیلی برای مصاحبه کردن است و آسانسوری می سازد برای ثروتمندان و سیاسیون که شاید همه چیز داشته باشند جز معروف بودن که آن را هم از فوتبال به دست می آورند.

این در حالی است که حتی در صورت لزوم حضور چنین افرادی در صنعت فوتبال باید آنها ابتدا آموزش مدیریت فوتبال را ببینند و بعد از باشگاههای کوچکتر شروع کنند و آرام آرام رو به جلو حرکت کنند وگرنه سیل شهرت و عطش معروفیت می تواند همه چیز را در آن باشگاهها از بین ببرد.

امروز چنین اتفاقی را در دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به وضوح می بینیم. اعضای هیات مدیره ها به نظر می رسد حتی از خود مدیران عامل هم بیشتر حرف می زنند و مصاحبه می کنند این در حالی است که در دنیای حرفه ای فوتبال شما نمونه مشابه نمی بینید و دیده نمی شود که اعضای هیات مدیره این همه در مورد باشگاه و جزییاتش مصاحبه کنند و به جای مدیر و مربی حرف بزنند و حتی مربی برکنار کنند و مربی بیاورند و زمین باشگاه را بخواهند بفروشند و در مورد مسابقات حرف بزنند!

باشگاهها سخنگو می گذارند برای همین کار اما در خود باشگاه ها هیچکس سخنگو را دوست ندارد و اطلاعات بخش خود را به سخنگو نمی دهد تا جناب سخنگو تنها حرف های بی ربط بزند و از اصل ماجراها خبری نداشته باشد و نهایتا کسی هم با او تماس نگیرد!

در پرسپولیس خواجه وند سخنگو است اما تاکنون کدام حرف مهم را از زبان ایشان شنیده اید؟ به جای او تا دلتان بخواهد سیاسی حرف می زند و تصمیم هم به جای مدیر عامل می گیرد! در استقلال هم افجه ای سخنگو است اما توفیقی در مورد همه چیز حرف می زند و هر روز صحبت می کند این در حالی است که رییس هیات مدیره صاحب پناه است و مدیر عامل افشارزاده و اصلا کسی نمی داند که توفیقی با کدام کارنامه در استقلال مصاحبه می کند؟