به گزارش مشرق،محمد رضایی در اسلحه سابر شمشیربازی موفق شد در سه مبارزه اول خود در مقابل رقبایی از ازبکستان، فلسطین و چین به پیروزی برسد. در اسلحه اپه نیز علی یعقوبیان به میدان رفت اما متاسفانه در ۳ دیدار اول خود مقابل حریفانی از قرقیزستان، کره و قزاقستان شکست خورد.