به گزارش مشرق،تیم تپانچه بادی ۵۰ متر مردان ایران با ترکیب ابراهیم برخورداری، ابراهیم رحیمی سنگری، محمد احمدی در بازی های آسیایی به جایگاه هفتم رضایت داد. در این مسابقات چین، کره جنوبی و ویتنام اول تا سوم شدند.