به گزارش مشرق، آنطورکه از قرائن برمی آید بازی گسترش و ذوب آهن آخرین فرصت مسئولین گسترش فولاد برای تارتار بوده است و البته او بسیار خوش شانس بود که در این موقعیت دراماتیک توانست باخت ۲۱ را در وقت اضافه آنجا که بعضی ها فقط زیر توپ می زنند بدل به پیروزی سازد.

وقتی که گسترش فولاد گل دوم را زد دوربین تلویزیون به وضوح اشک های مهدی تارتار را به تصویر کشید و او که در گذشته فوتبال ما مرد چندان احساساتی و دل نازکی نشان نداده مشخص کرد که با این اشک ها در واقع شکستن بغض های دلتنگی را نشان داده است. آنچه مشخص است اینکه مهدی تارتار تا ۲ هفته دیگر اخراج نخواهد شد.