به گزارش مشرق، سالن آکادمی فوتبال ملی پُر از خبرنگاران و عکاس شده بود.

* کفاشیان بعد از عقد قرارداد کی روش را درآغوش کشید و عکاسان از رئیس فدراسیون خواستند که کی روش دوباره در آغوش بگیرد اما کفاشیان قبول نکرد و گفت فقط یکبار!

* بعد از عقد قرارداد خبرنگاران برای کی روش دست زدند و او را تشویق کردند.

* خبرنگاری در جریان نشست از کی روش در مورد دعوت هادی عقیلی و مهدی رحمتی سوال پرسید که حسینی مدیر روابط عمومی فدراسیون گفت که فقط در مورد عقد قرارداد سوال کنید.

* کی روش در بیرون از سالن وقتی با درخواست گزارشگران تلویزیونی برای مصاحبه روبه رو شد گفت اکنون دیگر وقت کار است و می رویم کارمان را آغاز کنیم.

* کی روش با خبرنگاران عکس یادگاری رفت.

* سرمربی تیم ملی پس از پایان نشست خبری در دفتر کارش در کمپ تیم های ملی حاضر شد و کارش را آغاز کرد.