به گزارش مشرق،ناصر ابراهیمی گفت: البته بخش بزرگ این اتفاق به خانواده پرسپولیس برمی گردد که همه منتظرند همدیگر را بزنند و فلانی زمین بخورد تا جایش را بگیرند. حمید درخشان فوتبالیست خوبی بوده و جزئی از خانواده پرسپولیس است اما روشش غلط بود. وقتی مربی سابق در تمرین است و برای برکناری رسمی اش اقدامی نشده، درخشان با ژست وارد ورزشگاه می شود.

وی ادامه داد: طبیعی است بعضی ها می خواهند جو را خراب کنند. کاش حمید درخشان به علی دایی احترام می گذاشت و مثل قدیم قبل از اینکه به ورزشگاه برود، از او رخصت می گرفت. حمید رسم مردانگی که ما دهه ۶۰ یادشان دادیم را به جا نیاورد. خود من تا قبل از این اتفاق اصلاً سیاسی را نمی شناختم اما با این حرکت کاری کرد که تصویرش از تلویزیون پخش شود.

سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال اظهار داشت: واقعاً اوضاع این قدر خراب است که باید به حال پرسپولیس با گریه خندید. فردی را رئیس هیأت مدیره کرده اند که این قدر پشتش قوی است که مدیر عامل و مربی عوض می کند، سیاسی از پنجره وارد پرسپولیس شده و از در رحیمی و دایی را بیرون کرده است.