به گزارش مشرق، در بین اسامی ۱۲ بازیکنی که کارت معافیت آنها از سوی سازمان نظام وظیفه عمومی باطل شده، نام میلاد مدیرروستا نیز دیده می شود. پس از اعلام نام این بازیکن، این شایعه بوجود آمد که وی فرزند علی اصغر مدیرروستا سرمربی پیشین تیم فوتبال پیکان است.

علی اصغر مدیرروستا با رد این مسئله اظهار داشت: این بازیکن از بستگان من است ولی فرزند من نیست. نام پسر من «ایلیا» است و هنوز ۳،۴ سال فرصت دارد که به سن قانونی برای رفتن به خدمت سربازی برسد!