به گزارش مشرق، شهبازی افزود: تا به حال چیزی در مورد منشوری بودن درخشان به ما ابلاغ نشده است. اگر چیزی باشد حتما پیش از عقد قرارداد رسمی باید به باشگاه ابلاغ شود اما چیزی که مسلم است این است که تا این لحظه هیچ نامه ای در این باره به ما زده نشده است و اگر نامه به دست ما برسد، حتما کارت مربیگری درخشان را باطل می کنیم.

او در پایان گفت: دلیل اینکه برای درخشان کارت مربیگری موقت صادر کرده ایم این است که او هنوز قرارداد رسمی اش با باشگاه پرسپولیس امضا نشده بود و این مساله هیچ ارتباطی به سازمان لیگ پیدا نمی کند. هر موقع مدارک عقد قرارداد درخشان با پرسپولیس به دست ما صادر شود برای او کارت دائمی صادر می کنیم. البته مدارک درخشان کامل است و فقط متن قراردادش را باید برای ما ارسال کند تا مشکلش حل شود.