به گزارش مشرق، سازمان نظام وظیفه کارت معافیت ۱۲ بازیکن فوتبال را باطل اعلام کرد و بر این اساس این بازیکنان نمی توانند تا تعیین وضعیت نظام وظیفه خود برای باشگاه هایشان بازی کنند.