به گزارش مشرق، رحمان محمدی راد در مورد همگروهی ایران با تیم های آلمان و فرانسه در مرحله سوم رقابت های قهرمانی جهان اظهار داشت: گروه ایران در مقایسه با گروه برزیل، روسیه و لهستان گروه خوبی است. با این شرایط حتی شانس صعود به جمع چهار تیم را هم داریم. ما طبق برنامه امروز استراحت داریم و می توانیم بازی فرانسه و آلمان را ببینیم. بنابراین حالا همه چیز دست خودمان است. فکر می کنم شرایط مهیا شده تا تیم ایران تاریخ ساز شود.

وی درباره تیم آلمان خاطر نشان کرد: خوشبختانه ما روز اول مسابقات می توانیم بازی دو حریف مان را ببینیم، چراکه تا امروز با اینکه فیلم بازی های آلمان را داریم و آنالیز هم شده، اما هنوز فرصت نکردیم آنها را به خاطر فشردگی بازی ها و سنگینی کار ببینیم. با این حال فکر می کنم آلمان برای لیگ جهانی به بازیکنان اصلی اش استراحت داد و با تیم نسبتاً معمولی و ضعیف شرکت کرد که از اواسط کار با تیم دوم ادامه داد. فکر می کنم به خاطر برنامه ریزی خوب برای قهرمانی جهان بود، اما هرچقدر به بازی نزدیک می شویم و بازی آنها را می بینیم اطلاعات کامل تر می شود.

محمدی راد خاطر نشان کرد: همیشه بازی های فرانسه با تیم های دیگر را که می دیدیم، بیشتر مطمئن می شدم دور مقدماتی فرانسه در بهترین روزش با ما بازی کرد و ما در بدترین روزمان باختیم. همیشه دوست داشتم یک بار دیگر با فرانسه روبرو شویم، چرا که فرانسه تیمی نبود ایران را شکست دهد و حتی ست چهارم هم شانس برد داشتیم تا بازی به ست پنجم کشیده شود. که در آن صورت معلوم نبود برنده می شد.

وی تاکید کرد: شکی نیست که تیم فرانسه یکدست و جنگنده است، چرا که با تیم دومش بازی را با لهستان به ست پنجم کشاند؛ البته قبل از آن من اعتقاد زیادی به توانمندی بچه های خودمان دارم.