به گزارش مشرق،محمد مایلی کهن در خصوص صحبت هایی که درباره اش در برنامه نود انجام شد روی خط تلفنی این برنامه آمد و توضیحات زیر را داد: