به گزارش مشرق، هفدهمین دوره بازی های آسیایی از ۲۸ شهریور به میزبانی اینچئون آغاز می شود و کاروان ورزشی ایران با ۲۸۲ ورزشکار در این دوره شرکت می کند.