مشرق -
با انتخاب محمود گودرزی به عنوان وزیر ورزش قرار بود عقلانیت ملاک تصمیم گیری در ورزش باشد، پشت سرگذاشتن یک دوره پرتنش در روزهایی که محمد عباسی وزیر ورزش بود، روزهای پر حاشیه ای را در ورزش ایران ثبت کرده بود.با این شرایط بود که آمدن یک چهره ورزشی و دانشگاهی در روزهای اول نوید روزهای بی حاشیه تری را برای ورزش ایران می داد؛ روزهایی که خبری از تصمیم های حاشیه ساز نباشد و همه چیز بر مبنای منطق پیش برود اما حالا ۹ماه بعد از رأی اعتماد گرفتن گودرزی از مجلس، به نظر می رسد این امیدواری خیلی به جا نبوده است. عملکرد گودرزی روزهای اخیر در ساختمان وزارت ورزش در سئول شمالی مانند یک آب سرد بر پیکره ورزش است.

اتفاق های همین یک ماه اخیر ورزش کافی است تا نشان دهد که وزارت ورزش دولت روحانی همان مسیر دولت قبل را می رود. اولین آندخالت وزارت ورزش در ماجرای قرارداد کرش بود، آنجا که حرف و عمل وزیر یکی نبود، او در رسانه ها عنوان می کرد که این موضوع ربطی به وزارت ندارد و فدراسیون است که باید در این باره تصمیم بگیرد اما بعد از آن خبر می رسید که او خواهان این شده که بند بند قرارداد کرش را فدراسیون فوتبال با وزارت ورزش چک کند و بدون هماهنگی با وزیر، هرگونه توافقی با سرمربی پرتغالی ارزشی نخواهد داشت.همین دخالت ها بود که جو پر تنشی را بر فضای فوتبال حاکم کرد و باعثشد تا ماجرای ماندن کرش در ایران تبدیل به داستان هزار و یک شب شود و هر روز شایعه جدیدی در این باره سر زبان ها بیفتد.

اتفاق دوم برخورد وزیر با امید نوروزی قهرمان کشتی فرنگی المپیک بود؛ برخوردی که نه در شأن یک وزیر بود و نه شأن یک استاد دانشگاه، ماجرا هم به انتقاد نوروزی از مشکلات مالی و اردویی کشتی گیران در آستانه بازی های جهانی و آسیایی اینچئون بر می گردد.وزیر ورزش هم با الفاظی عجیب پاسخ نوروزی را داد تا اردوی تیم ملی کشتی که امید اصلی ایران در بازی های آسیایی است دچار حاشیه شود و گودرزی که خود به عنوان یک کشتی گیر باید حامی کشتی گیران باشد و به آنها در فاصله کوتاه تا بازی های آسیایی روحیه بدهد، اینطور با رفتاری نسنجیده همه چیز را به هم می ریزد.

مورد سوم هم ماجرای برکناری علی دایی بود، طوری کهوزیر و همکارانش یک تنه پرطرفدارترین تیم فوتبال ایران را به حاشیه بردند و باعثشدند تا حتی مخالفان دایی هم در جبهه مقابل وزارت قرار بگیرند. نادیده گرفتن جایگاه دایی به عنوان یکی از اسطوره های ورزش ایران و برکناری عجیب او، حکایت از وزارتخانه ای دارد که بر همان مدار سابق می چرخد.همچنان تصمیم ها و حکم های خلق الساعه که بدون توجه به عواقب آن گرفته می شود حرف اول را می زند. این در حالی است که وزیر ورزش مدعی است امروز در وزارتخانه او، ورزشی ترین مدیران که شناخت کاملی از ورزش ایران دارند حضور دارند.

شعار تبلیغاتی دولت حسن روحانی که دولت تدبیر و امید بود انگار در فضای ورزش محلی از اعراب ندارد و بی تدبیری در تصمیمات چند وقت اخیر وزیر ورزش حرف اول را می زند و به جای بذر امید، در فضای ورزش این بذر ناامیدی است که کشت می شود.

سعید احمدیان(تحلیلگر روزنامه جوان)