به گزارش مشرق، پس از اینکه از سوی سازمان لیگ اعلام شد چهار باشگاه پرسپولیس، استقلال، سپاهان و پیکان از سقف بودجه عبور کردند امروز مسئولان باشگاه پرسپولیس بخشی از مدارک و مستندات خود را به سازمان لیگ تحویل دادند.

در این مدارک اعلام شده علی دایی ۵۰ درصد قرارداد خود را به باشگاه پرسپولیس بخشیده است و با استناد به این موضوع هزینه های باشگاه پرسپولیس تعدیل می شود. پس از مطرح شدن این ادعا مسئولان سازمان لیگ اعلام کردند باشگاه پرسپولیس باید اسناد و مدارک خود را در مورد این موضوع به سازمان لیگ اعلام کنند. به همین منظور قرار شده تا مسئولان باشگاه پرسپولیس امروز مدارک خود را به سازمان لیگ ارائه دهند.

بعد از باشگاه پرسپولیس، دو باشگاه استقلال و سپاهان هم به صورت شفاهی اعلام کردند که هزینه های باشگاه های شان تعدیل شده است و قرار است مدارک خود را به سازمان لیگ ارائه دهند.