به گزارش مشرق،جلسه شورای راهبردی شاخه کمیسیون بودجه در فدراسیون فوتبال برگزار شد و در این جلسه در خصوص بودجه سال آینده این فدراسیون بحثو بررسی صورت گرفت.

در این جلسه علی کفاشیان، حیدر بهاروند، امیر عابدینی، علی اکبر ابرقویی نژاد، محمدمهدی نبی و علی فتح الله زاده حضور داشتند و کلیات بودجه سال ۹۴ به تصویب رسید. قرار شد کفاشیان مصوبات امروز را به مقامات مسئول در این رابطه ارائه دهد تا روال قانونی این مصوبه انجام شود.

به زودی هم مصوبات این جلسه در هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال مورد بررسی قرار خواهد گرفت.