به گزارش مشرق، محمد قاضی مهاجم تیم استقلال صبح امروز در محل باشگاه خواستار پرداخت مطالبات خود شد.

این بازیکن در دیدار با افشارزاده و نظری جویباری خواهان دریافت مطالبات فصل گذشته خود و همچنین بخشی از قرارداد این فصل خود شد.

افشارزاده و نظری در این نشست به مهاجم آبی پوشان قول پرداخت مطالبات این بازیکنان دادند.