به گزارش مشرق، بهرام افشارزاده در مورد جلسه روز گذشته هیئت مدیره باشگاه اظهار داشت: جلسه خوبی را پشت سر گذاشتیم. این نشست بیشتر در مورد مسائل جاری، مربیان پایه، برنامه تمرینات تیم و این گونه مسائل بود.

وی در خصوص اینکه زمین کمپ مرحوم حجازی شرایط خوبی ندارد و گفته می شود قرار است این زمین از نو شخم زده شود، عنوان کرد: ما نمی خواهیم زمین را شخم بزنیم و زمین در حال آماده شدن است. زیر ساخت این زمین خوب نبوده اما طوری بازسازی شده که تیم بتواند روی آن تمرین کند. احتمالا تیم از پنج شنبه می تواند در این زمین تمرینات خود را برگزار کند.

مدیرعامل استقلال در ارتباط با اینکه در جلسه روز گذشته در مورد جریمه شدن بازیکنان در صورت باخت تصمیم گیری شد یا خیر اظهار داشت: در این مورد صحبت کردیم و در حال برنامه ریزی آیین نامه ای هستیم که همه چیز لحاظ شود. قرار شد آقای صاحب پناه و معینی و یکی دیگر از دوستان هیئت مدیره در مورد جرایم تصمیم گیری کنند و سپس به ما اطلاع دهند.

افشارزاده در خصوص اینکه افراد سابق هیئت مدیره باشگاه استقلال اظهارنامه های خود را تحویل باشگاه داده اند یا خیر گفت: هنوز سندی به ما تحویل داده نشده است اما یک هفته ای فرصت داده شده است تا دوستان اگر مدرکی و سندی در اختیار دارند تحویل دهند.

مدیرعامل باشگاه استقلال در مورد اینکه چرا باشگاهی مثل استقلال نباید کمیته فنی داشته باشد و چرا این کمیته باید کنسل شود، عنوان کرد: ما اصلا کمیته فنی ای انتخاب نکرده بودیم که بخواهد کنسل شود. البته ما برای تشکیل کمیته فنی نظر داریم اما باید اول بررسی های لازم را انجام دهیم.