به گزارش مشرق،تیم های ملی والیبال فرانسه، لهستان و ایران از گروه E و تیم های برزیل، روسیه و آلمان از گروه F به جمع ۶ تیم نهایی مسابقات قهرمانی جهان صعود کردند و در مرحله سوم در دو گروه قرار گرفتند.

بر اساس قرعه صورت گرفته تیم ملی ایران در گروه G با تیم های فرانسه و آلمان همگروه شد.

به گزارش مشرق، رقابت های مرحله سوم از سه شنبه ۲۵ شهریور در دو گروه G و H پیگیری خواهد شد که به مدت ۳ روز ادامه خواهد داشت.

گروه بندی مرحله سوم به صورت زیر است:

گروه G: فرانسه - آلمان - ایران

گروه H: برزیل - روسیه - لهستان

** نتایج دورهای قبل محاسبه نخواهد شد.

در پایان این مرحله دو تیم از هر گروه به مرحله نیمه نهایی صعود می کند و در آنجا تیمهای اول و دوم هر گروه به صورت ضربدری بازی خواهند کرد تا فینالیست ها مشخص شوند. تیم های سوم گروه های G و H هم برای مقام پنجم می جنگند.

برنامه کامل بازی های مرحله سوم

سه شنبه ۲۵ شهریور ۹۳ساعت ۲۱:۵۵ به وقت تهران
گروه G
*برزیل - لهستان

گروه H
*فرانسه - آلمان

چهارشنبه ۲۶ شهریور ۹۳ساعت ۲۱:۵۵ به وقت تهران
گروه G
* لهستان - روسیه

گروه H
*ایران- آلمان

پنجشنبه ۲۷ شهریور ۹۳ساعت ۲۱:۵۵ به وقت تهران
گروه G
**برزیل - روسیه

گروه H
**فرانسه -ایران