به گزارش مشرق،حجت الاسلام علیرضا علیپور در مورد اینکهامیر قلعه نویی از او انتقاد کرده و گفته شما که مسئولیتی ندارید چرا مصاحبه می کنید، گفت: خدمت آقای قلعه نویی عرض کنم که ما بحثدو نفره و شخصی با ایشان نداریم، من امیدوارم روند موفقیت های استقلال ادامه پیدا کند اما برای اطلاع او عرض می کنم که من هم فصل پیش مسئولیت داشتم و هم در این فصل مسئولیت دارم و رئیس کمیته نظارت، بازرسی و ارزشیابی سازمان لیگ هستم.

وی ادامه داد: بر اساس مصوبه هیأت رئیسه سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال باید نظارت ویژه ای بر لیگ داشته باشم تا از صیانت و سلامت آن محافظت کنم. در خصوص پرونده مورد نظر قلعه نویی وظیفه ای دارم، اینکه کمیته اخلاق فدراسیون از ارکان قضایی فدراسیون است و اگر در مورد رأی خود دقیق تصمیم نگیرد این تصمیمات باعثمی شود به نحوی در آینده سلامت مسابقات خدایی ناکرده، مخدوش جلوه داده شود بنابراین وظیفه داریم طبق شرح وظایفامان تذکرات لازم را بدهیم.

علیپور تصریح کرد: خدمت آقای قلعه نویی می گویم که اظهارت من کاملاً مسئولانه است نه غیرمسئولانه. ضمن اینکه ما هیچگاه حق نداریم خارج از وظایمان مطالبی را بگوییم که باعثبرهم خوردن آرامش تیم ها شود. از قلعه نویی هم تعجب می کنم که می خواهد شکست استقلال مقابل نفت را به این مسائل مرتبط کند، استقلال در کمال آرامش برخلاف پرسپولیس کارش را می کند و ما هم برای استقلال و پرسپولیس و سایر تیم ها آرزوی موفقیت می کنیم.