به گزارش مشرق،در حالی که عده ای از تماشاگران ایرانی نما و وطن فروش با پرچم جعلی ایران در میان تماشاگران لهستان خودنمایی می کنند، اما برخی از هواداران واقعی تیم ملی والیبال ایران با پرچم واقعی ایران که منقش به کلمه " الله " است به تشویق دلاورمردان کشورمان می پردازند.