به گزارش مشرق،مصطفی کارخانه اظهار کرد: وقتی والیبالیست ها زحمت کشیدند، لطف خداوند هم شامل حل ما شد. کمتر کسی تصور می کرد که تیم ملی آرژانتین بتواند آمریکا را ببرد. ما در مجموع دو باخت داشتیم و لایق صعود بودیم. اگر صعود نمی کردیم ظلم بود. به این توانمندی هم رسیدیم که در بیرون از خانه خوب کار کردیم.

وی افزود: صربستان تیم قدرتمندی است. آن ها خوب سرویس نمی زدند و همین عامل موجب پیروزی تیم ما بود. اکثر پاس های سعید معروف تک دفاع بود. ما حمله این بازی را بردیم و مسابقه را هم برنده شویم. سرعتی های ما موفق بودند. سرویس خوب می زدیم و خوب دفاع می کردیم. می توانم بگویم در برابر صربستان کاملا بی نقص بودیم.

کارشناس والیبال خاطرنشان کرد: دیگر باید دوست و دشمن قبول کند که والیبال ایران رشد کرده است. گاهی افرادی که ذهن منفی دارند موفقیت ها را کوچک می کنند. حالا دیگر باید همه برای این تیم روی پا بایستیم و تشویق کنیم. والیبال ایران مقتدرانه کار می کند. با آمریکا و لهستان بازی دو بر صفر باختیم را جبران کردیم. این جنگندگی نقطه برتری تیم شد.

کارخانه در ادامه گفت: قطعا ولاسکو تیم ایران را دوست دارد. برای ایران زحمت زیادی کشیده است. بازیکنان هم او را دوست دارند. ولاسکو هنرش را در برابر آمریکا نشان داد. همین هنر در برابر بازیکنان ایران زانو زد. تنها تفاوت ایران با برزیل و روسیه این است که ما تشنه قهرمانی هستیم. همه حرفه ای هستند اما بازیکنان ایران بیشتر می جنگند. ما شانس قهرمانی هم داریم. البته فراموش نکنیم که در مرحله نهایی همه تیم ها از ما قوی تر هستند. باید جدیت بیشتری داشته باشم. باید از همه ظرفیت ها و توانمندی ها استفاده کنیم. این مرحله خود شناسی است. این موضوع به بار فنی کمک می کند.