به گزارش مشرق،پس از برکناری علی دایی و کادر فنی پرسپولیس، محمد پنجعلی نیز از سرپرستی این تیم پرسپولیس کنار گذاشته شد.

به همین دلیل امروز محمود خوردبین حکم سرپرستی باشگاه پرسپولیس را دریافت کرد.

پیش از این محمد پنجعلی به عنوان سرپرست باشگاه پرسپولیس فعالیت می کرد.

خوردبین سال ها در مقاطع مختلف به عنوان سرپرست در باشگاه پرسپولیس فعالیت می کرد.