به گزارش مشرق،حمید رضا سیاسی رییس هیات مدیره پرسپولیس به وزارت ورزش احضار شده است تا توضیحاتی را درباره اتفاقاتی که در این باشگاه افتاده است را بدهد.

ظاهرا وزیر به شدت از دست سیاسی شاکی است؛ چون نام گودرزی در حالی در ماجرای پرسپولیس مطرح شده است که به نظر او نقشی در این اتفاق ها نداشته است. بر اساس اخبار رسیده قبل از اینکه دایی برکنار شود جلسه ای در وزارت ورزش برگزار می شود که خروجی آن هرگز آن چیزی نبوده که روز چهارشنبه در باشگاه پرسپولیس اتفاق افتاده است.

این در حالی است که رحیمی در برنامه ورزش و مردم حرف هایی که می زد که به نظر می رسید وزیر در این تصمیم گیری ها مقصر است.