به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ وضعیت جعل کارت های پایان خدمت، معافیت به دلیل بیماری و حتی طلاق گرفتن صوری پدر و مادر برای معاف شدن فرزند همچنان از حاشیه های داغ فوتبال ایران است. اما روز گذشته خبر رسید که یکی از ملی پوشانی که در جام جهانی هم بازی کرده است پدر و مادرش به صورت صوری از هم جدا شده اند. طبق پرونده ای که در نظام وظیفه وجود دارد بلافاصله بعد از طلاق پدر و مادر این ستاره و گرفتن کفالت مادر توسط بازیکن مورد نظر، پدر و مادر جدا شده با حضور در دفترخانه ای دیگر مجدداً به عقد هم درآمده اند تا تنها با یک طلاق صوری باعثگرفتن معافی فرزند خود شوند!
روز گذشته شایعه شده بود که این بازیکن علیرضا حقیقی است. به همین دلیل با پدر او تماس گرفتیم تا صحت این ماجرا را از پدر علیرضا سوال کنیم.
آقا خبر را شنیده اید؟ می گویند آن کسی که پدر و مادرش به صورت صوری از هم جدا شدند تا پسرشان معافی بگیرد علیرضا حقیقی است.
به زشتی نوشته اند. شاید شما علیرضا حمودی را می گویید. آخر او هم(ع - ح) است.
اما در خبرها عنوان شده بود ملی پوش جام جهانی رفته. حمودی که در جام جهانی حضور نداشت.
از خودشان می نویسند دیگر. فکر نکنم مربوط به ما باشد. هر چیزی که دلشان می خواهد می نویسند.
حالا علیرضا چه طور معاف شده است؟
علیرضا تک فرزند است و کفالت گرفته است. او مثل خیلی ها شیمیایی نبود قطع نخاع نشده است. شما هم به این مسائل زیاد توجه نکنید.
پس او به دلیل طلاق صوری کفالت نگرفته است.
حتما کسان دیگری هستند. ماشاءالله شما خبرنگاران هم که یکی دو نفر نیستید. طرز تفکر همه شما هم یک طور است. اجازه بدهید من فعلا حرفی در این مورد نزنم تا تکلیف مشخص شود. وقتی اسامی اعلام شود رو سیاهی برای خیلی ها می ماند.
۲۵۱ ۴۱