زلاتکو کرانچار خیلی زود از ادامه کار با سپاهان خسته شد و به خاطر دلایلی که فعلا آنها را بازگو نکرده است، عطای ماندن در این تیم را به لقایش بخشید.
هنوز چند ساعت از رفتن این مربی نگذشته بود که در اصفهان خبر انتخاب محرم نوید کیا کاپیتان این تیم به عنوان سرمربی موقت پیچید. بازیکنی که حتی فصل گذشته و در میانه راه هم به عنوان کاندیدای اصلی سرمربیگری در این تیم معرفی شد. نوید کیا که فعلا مثل تمامی سپاهانی ها تصمیم به سکوت گرفته است در مصاحبه با خبرنگار سایت فوتبال ایران، تنها به گفتن همین یک جمله بسنده کرد: «سرمربی نشده ام و هیچ وقت هم قرار نیست که این سمت را قبول کنم. برای سپاهان فقط بازیکن هستم نه سرمربی.»
او در پاسخ به این سوال که نظرت در خصوص استعفای کرانچار و بحثانتخاب سرمربی جدید تاکید کرد: «صحبت در مورد سرمربی در حیطه وظایف من نیست.»
۴۳ ۴۳