به گزارش مشرق، فینالیستهای چهار وزن دوم مسابقه های کشتی آزاد قهرمانی جهان با پایان رقابتهای مقدماتی شناخته شدند.

در وزن ۶۱ کیلوگرم مسعود اسماعیل پور از ایران و حاجی علی اف از آذربایجان به مصاف یکدیگر می روند.

در وزن ۶۵ کیلوگرم سید احمد محمدی برابر سوسلان رامونوف از روسیه دیدار فینال را برگزار خواهد کرد.

در وزن ۷۴ کیلوگرم نیز دنیس چارگوش روسی به دیدار تاکاتانی از ژاپن خواهد رفت.

در ۹۷ کیلوگرم نیز عبدالسلام گادیسوف از روسیه و ختاگ گازیموف از آذربایجان برای کسب مدال طلا با یکدیگر دیدار خواهند کرد.